Sigorta Memuru Nedir? Ne İş Yapar?

Sigorta Memuru Nedir? Sigorta Memuru Ne İş Yapar? Sigorta Memuru Meslek Kodu Nedir?

Sigorta Memuru Meslek Tanımı : Hayat, yangın, otomobil, nakliyat, kaza, montaj, deniz veya diğer sigorta işlemlerinde ihtisasa dayanan büro işlerini yapan kişidir.
Sigorta Memuru Ne İş Yapar?; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
a) Sigorta yaptırmak isteyen müşterilerle görüşmek,
b) Hayat sigortası için başvuranların tıbbi muayenelerini ayarlamak,
c) Sigorta edilecek malı araştırmak veya gereli dokümanter bilgiyi elde etmek,
d) Müşterinin seçtiği barem üzerinden poliçeyi doldurup, fişleri tanzim etmek,
e) Poliçelerin zamanına ödenmesi için müşterilerle telefonla veya yazı ile irtibat kurup, müşterilerin cari hesaplarını takip ederek, tahsilatların yapılmasını temin etmek,
f) Poliçelere görev posta çekleri ve senetler düzenleyip sevkini yapmak,
g) Hesap cetvelleri üzerindeki işlemleri gerçekleştirip, poliçelere ek fatura düzenlemek,
h) Protesto olan senetlerin tahsil edilmesini sağlamak, tahsil edilemeyenleri ilgili birime bildirmek,
i) İstihsal tabloları çıkarıp, ilgili birime göndermek,
j) Gelen poliçelerin ayırımını yapıp zimmet defterine kaydederek tahsildara vermek,
k) Taşradakiler için posta föyü düzenlemek,
l) Poliçelere posta çeklerini ve senetleri ekleyip, cari hesaplara müşterilerin ödeme şartlarını geçerek ödenen borçlara tahsil fişi kesmek,
m) Fişteki bilgileri cari hesaplara kaydedip, ödenmeyen borçlara ihtar çekerek, ihtardan sonra ödenmeyen borçların poliçelerin iptal edilmesini temin etmek,
n) Sigorta şirketlerine satılan, diğer sigorta şirketlerinden alınan sigorta paylarının prim ve komisyonlarını gösterir fişleri tanzim etmek,
o) Diğer şirketlerle ilgili tahakkuk ve iptal bordrolarını şirketler adına tanzim edilmiş fişlerle karşılaştırıp, yanlışlıklar meydana çıktığında ilgili sigorta şirketine giderek işlemleri karşılaştırmak,
p) Noksan olanları çıkartıp mutabakat sağlandığında tutanak hazırlandığında ilgililere vermek,

Sigorta Memuru Meslek Kodu : 4312.01

Meslek Adı : Sigorta Memuru

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu : Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Alt Ana Grubu : Sayısal İşlemler Yapan Ve Malzeme Kayıtları Tutan Büro Elemanları

Meslek Grubu : Sayısal İşlemler Yapan Büro Elemanları

Meslek Birim Grubu : İstatistik, Finans Ve Sigortacılıkla İlgili Büro Elemanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Önlisans

Meslek Detay Bilgileri

Bir cevap yazın 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *


%d blogcu bunu beğendi: