Sosyal Hizmet Uzmanı Nedir? Ne İş Yapar?

Sosyal Hizmet Uzmanı Nedir? Ne İş Yapar? Sosyal Hizmet Uzmanı Meslek Kodu Nedir?

Sosyal Hizmet Uzmanı Meslek Tanımı : Toplumsal / sosyal değişmeleri inceleyen, bireyleri, grupları ve toplulukları güçlendiren, özgürleştiren, iyilik hallerini geliştiren, bir dinamik unsur olarak görüp değerlendiren ve bu yönüyle insan davranışı ve sosyal sistem teorilerinden yararlanarak çalışmalarda bulunan kişidir .
Sosyal Hizmet Uzmanı Ne İş Yapar?; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
a) Müracaatçının aile , iş, yakın çevresi ve toplumla ilişkisini düzenleme konularında çalışmalar yapmak,
b) Çalıştığı alana ilişkin sosyal hizmet politikalarının oluşturulmasında, program ve planlama aşamalarında etkin görev almak, sorunların önlenmesi ve çözümü yönünde öneriler sunmak,
c) Sosyal hizmete gereksinimi olanların, kaynak, hizmet ve fırsatlardan eşit olarak yararlanmalarını sağlamak, toplum kaynaklarını bu yönde etkin olarak kullanmak,
d) Sosyal politikaların oluşturulmasında ve uygulamaya geçirilmesinde toplumun bilinçli katılımını sağlamak,
e) Mesleki çalışma ile ilgili her türlü bilgi ve belgeleri toplamak,
f) Mesleki müdahale sürecinin tamamında yer almak, topladığı bilgi ve belgeleri müracaatçı yararına ve gizlilik ilkeleri çerçevesinde kullanmak,
g) Mesleki uygulamaları diğer meslek mensupları ile ekip çalışması içerisinde yürütmek,
h) Mesleki çalışma sonucu, sunulmasına karar verilen hizmetlerin doğrudan ve dolaylı takibini yapmak,
i) Çalışanlar arasında uyum ve işbirliğini geliştirmek amacıyla yönlendirme ve bütünleştirme programları düzenlemek,
j) Mesleğin değerlerini, etik kurallarını , bilgisini ve misyonunu korumak ve geliştirmek, bunları doğru bir şekilde temsil etmek, vb görev ve işlemleri yerine getirir.

Sosyal Hizmet Uzmanı Meslek Kodu : 2635.07

Meslek Adı : Sosyal Hizmet Uzmanı

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu : Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu : Hukuk, Sosyal Ve Kültür İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu : Sosyal Ve Din İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Birim Grubu : Sosyal Hizmet Ve Danışmanlık İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Lisans

Meslek Detay Bilgileri

Bir cevap yazın 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *


%d blogcu bunu beğendi: