Kategoriler
Meslekler Sözlüğü

Ağaç İşleri Teknikeri

Ağaç İşleri Teknikeri Tanım

Orman ürünleri endüstrisinin çeşitli dallarında orman, orman endüstrisi ve ağaç işleri mühendisleri ile usta ve işçiler arasında görev yapan kişidir.

Ağaç İşleri Teknikeri Görev Tanımı

Orman, orman endüstrisi veya ağaç işleri mühendisi nezaretinde;

– Fabrikaya gelen tomrukları teslim alır,

– Tomrukların korunması ile ilgili işleri yapar,

– Biçilecek tomrukları ayırır, biçilmesi işlerini yapar veya yaptırır,

– Biçilen tomrukların kurutulması işlerinde görev alır,

– Satış partileri oluşturur,

– Biçme programını yapar,

– İşçilerin çalışma programlarını yapar.

Ağaç İşleri Teknikeri Mesleğinde Kullanılan Araç, Gereç Ve Ekipman

– Tomruk Biçme Makineleri,

– Planya Makinesi, Kalınlık Makinesi,

– Morse (zıvana makinesi),

– Zincirli Delik Makinesi,

– Profil ve Şekillendirme Makinesi,

– Kilit Makinesi, Yatar Daire Testere Makineleri,

– Masifleme Makinesi, Kaplama,

– Kereste ve Levha Ölçülendirme Kesme ile Dikme Makineleri,

– Zımpara Makineleri, CNC Makineleri, Torna Makineleri,

– Bileme Makineleri, Rendeleme Makinesi, Elektrikli El Takımları,

– Şerit Testere Makinaları, Köşe Birleştirme Makinaları,

– Delik Makinaları, Komprasörler, Cila ve Boya (vernik) Makineleri

Ağaç İşleri Teknikeri Meslek Kodu: 3143.02

Ağaç İşleri Teknikeri Mesleğinin Gerektirdiği Genel Özellikler

Ağaç işleri teknikeri olmak isteyenlerin;

– Matematik ve fizik konularında yetenekli,

– Şekil uzay ilişkilerini görebilen,

– Dikkatli,

– Ekip çalışmasına yatkın, insanlarla iyi ilişkiler kurabilen,

– Kapalı, gürültülü ve tozlu ortamlarda çalışmaktan rahatsız olmayan,

kimseler olmaları gerekir.

Ağaç İşleri Teknikeri Çalışma Ortamı Ve Koşulları

Ağaç işleri teknikerleri; genellikle yarı açık veya kapalı, hacimce geniş, ısıtması olmayan, havanın çok tozlu olduğu, kokulu ve gürültülü ortamlarda çalışırlar. Talebin yoğun olduğu zamanlarda vardiya halinde çalışırlar. İş güvenliği tedbirleri alınmadığı takdirde boya ve verniklerin yol açtığı uzun vadeli hastalıkların ortaya çıkması mümkündür. İşin her aşamasında kesici, delici, parçalayıcı ya da sıkıştırıcı özellikleri olan makineler kullanılır. Boya ve diğer kimyasallardan kaynaklanan kilo kaybı, zehirlenmeler, alerjik hastalıklar ve sesten kaynaklanan işitme kayıpları bu mesleğe ilişkin hastalıklardır. Ağaç işleri teknikerleri yoğun olarak işçilerle olmak üzere, işverenler, mühendisler ve müşterilerle iletişim ve işbirliği halindedirler.

Meslek Eğitiminin Verildiği Yerler

Meslek eğitimi, meslek yüksekokullarının “Ağaç İşleri” bölümünde verilmekte iken, bu bölüm adının “Mobilya ve Dekorasyon” olarak değişmesi nedeniyle, “Ağaç İşleri” adıyla artık öğrenci alınmamaktadır. Bu nedenle

Meslek Eğitimi bölümünde bulunan bilgiler “Mobilya ve Dekorasyon” bölümü eğitiminin verildiği zamandaki araştırılan bilgileri kapsamaktadır.

Meslek Eğitimine Giriş Koşulları

Mesleğin eğitimine girebilmek için,

– Lise veya dengi okul mezunu olmak,

– ÖSYS(Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi) kılavuzunda belirtilen giriş koşullarını taşımak.

– Meslek liselerinin, ÖSYS Kılavuzunda belirtilen bölümlerinden mezun olanlar “Ağaç İşleri” ön lisans programlarına geçerken ek puan almaktadırlar.

Eğitimin Süresi Ve İçeriği

Ağaç İşleri programının eğitim süresi 2 yıldır. Eğitim süresince; mesleğin gerektirdiği nitelikler göz önünde bulundurularak teorik ve uygulamayayönelik bilgiler verilir.

Ayrıca her eğitim yılının sonundaki yaz tatillerinde 40’ar iş günü olmak üzere toplam 80 işgünü uygulamalı staj yapma zorunluluğu bulunmaktadır.

Eğitimin Sonunda Alınan Belge Diploma

Eğitimini başarı ile tamamlayanlara “Ağaç İşleri Ön lisans Diploması” verilir.

Ağaç İşleri Teknikeri Çalışma Alanları Ve İş Bulma Olanakları

Ağaç işleri teknikerleri özel sektöre ait orman ürünleri endüstrisinin kereste, parke, ambalaj, kontrplak, lif levha, yonga levha, mobilya, kaplama ve emprenye gibi kollarında ayrıca deniz araçları, oyuncak, hediyelik eşya, müzik enstrümanları ve ağaca dayalı ara ürünlerin üretiminde, satış ve pazarlama işlerinde çalışabilirler ya da aynı endüstri kollarında kendi işlerini kurabilirler.

Bu meslek kendi işini kurmaya oldukça müsait olmasına rağmen, kullanılan makine ve ekipmanlar bir hayli pahalı olduğundan kendi işyerini kurmak yüksek maliyetler gerektirmektedir.

Eğitim Süresince Ve Eğitim Sonrası Kazanç

Eğitim Süresince

Eğitim süresince öğrencilerin çalışarak bir kazanç elde etmeleri söz konusudeğildir. Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünün kredilerinden yararlanma imkânları vardır.

Eğitim Sonrası

Ağaç işleri teknikerleri, orman endüstrisinin değişik kollarında faaliyetgösteren küçük işletmelerde ücretlerini, çoğu kez işverenle birebir yapılan pazarlıklarla belirlerler ve bu ücret asgari ücretin 2-3 katı seviyesindedir. Dahabüyük işletmelerde ise ücretler tek taraflı olarak işveren tarafından belirlenir ve işletmenin ücret politikası doğrultusunda artırılır. Kendi işini kuranların kazancı ise, işletmenin kapasitesine, verimliliğine, ithalat, ihracat ve pazarlama payı doğrultusunda oluşmaktadır.

Mesleki Eğitimde İlerleme

Ağaç işleri ön lisans programını başarıyla tamamlayan öğrenciler, “Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavında (DGS) ” başarılı oldukları takdirde; ÖSYS kılavuzunda belirtilen programlara kontenjan dâhilinde dikey geçiş yapabilirler.

İş Hayatında İlerleme

Ayrıca çalıştıkları işletmelerde idari ve yönetim kadrolarına yükselme imkânı vardır.

Ağaç İşleri Teknikeri Mesleğine Benzer Meslekler

Orman Endüstrisi Mühendisi

Mobilya ve Dekorasyon Öğretmeni

Dekoratif Sanatlar Öğretmeni

Ek Bilgiler Görev

– İş organizasyonu yapar,

– Çevre koruma önlemleri alır,

– İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetleri uygular,

– Kalite Yönetim Sistemi kurallarına uygun çalışır,

– Mesleki gelişim faaliyetlerinde bulunur.

Kaynakça

– İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Ormancılık Meslek Yüksek Okulu Ağaç İşleri Programı öğretim üyeleri,

– Üniversiteler, yükseköğretim programları ve meslekler Rehberi(ÖSYM) (Prof. DR. KUZGUN)

– İnternet

– MEDAK(Meslek Danışma Komisyonu ) Üyesi Kuruluşlar

Ayrıntılı Bilgi İçin

– İlgili eğitim kurumları,

– Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr

– Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/

– T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, http://www.osym.gov.tr/

– Bünyesinde “Meslek Bilgi Merkezi” Bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri/Hizmet Merkezleri

Kategoriler
Meslekler Sözlüğü

Ağaç İşleri Endüstri Mühendisi Kimdir? Ne iş yapar?

Ağaç İşleri Endüstri Mühendisi Mesleği hakkında merak ettiğiniz bütün sorulara cevap bulabileceğiniz bilgiler aşağıya çıkarılmıştır.

Ağaç İşleri Endüstri Mühendisi Tanımı

Ahşap veya ahşap kökenli malzemelerin, istenilen kalite standardında, belirlenen sürede, en düşük maliyetle üretilebilmesi için üretim sistemini tasarlayan, projelendiren, üretim sürecini denetleyen kişidir.

Ağaç İşleri Endüstri Mühendisi Görev Tanımı

Ana hammadde ağaç olmak üzere, ağacı mekanik işlemler sonucu kereste, kaplama, kontrplak, kontrtabla, yonga levha ve lif levha gibi ürünlere ve bu ara ürünleri de ağırlıklı olarak sabit ve hareketli mobilyalar olmak üzere dayanıklı tüketim ürünlerine dönüştürme sürecinde;

 – Tasarlanmış bir ürünü projelendirir, maliyet analizi yapar ve üretime hazırlar,

 – Üretimin yapılacağı atölye ve fabrikayı planlar,

 – Üretim için gerekli malzemelerin temininde görev alır, stok planlaması yapar,

 – Üretimin; istenilen miktarda, istenilen zamanda gerçekleşmesini sağlar,

 – Kalite kontrol ve test tekniklerini hazırlar.

Ağaç İşleri Endüstri Mühendisi Meslek Kodu: 2141.05

Ağaç İşleri Endüstri Mühendisi Mesleğinde Kullanılan Araç Gereç Ve Ekipman

Bilgisayar ve Üretim Programları (Bilgisayar destekli tasarım, kumanda ve otomasyon, optimizasyon, paket üretim programları vb.),

– Endüstriyel makineler (NC, CNC kontrollü panel ebatlama, Frezeleme makineleri, Yüksek frekanslı presler, hidrolik ve pnomatik montaj makineleri üst yüzey işlemleri ve kurutma hatları vb.)

– El makineleri (elektrik, elektronik pnometik, hidrolik mekanik vb.),

– El aletleri (kesici, vurma, sıkıştırma, ölçme ve kontrol, markalama vb.)

– Malzemeler (hammadde, yarı mamul, mamul madde ve yardımcı gereçler)

Ağaç İşleri Endüstri Mühendisi Mesleğin Gerektirdiği Genel Özellikler

Ağaç işleri endüstri mühendisi olmak isteyenlerin, – Matematik ve fen derslerinde başarılı, – İşletmeye ilgi duyan, – Tasarım ve çizim yeteneği gelişmiş, – İnsan ilişkilerinde olumlu tutum ve iletişim becerisine sahip, – Ekip halinde çalışabilen, kimseler olmaları gerekir.

Ağaç İşleri Endüstri Mühendisi  Mesleğinin Çalışma Ortamı Ve Koşulları

İşletmenin kullandığı teknolojiye bağlı olarak çalışma ortamı içerisinde toz, sıvı madde buharı veya gürültü olabilmektedir. Pazarlama, üretim planlama ve tasarım birimlerinde sakin bir ortamda çalışılmaktadır. Üretim biriminde diğer çalışanlarla, satış biriminde ise müşterilerle iletişim gerektiren bir meslektir.

Ağaç İşleri Endüstri Mühendisi Meslek Eğitimi Meslek Eğitiminin Verildiği Yerler

Mesleğin eğitimi yükseköğretim kurumlarının Teknoloji Fakültesi, “Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği” bölümünde verilmektedir.

Meslek Eğitimine Giriş Koşulları

Meslek eğitimine girebilmek için, – Lise veya dengi okul mezunu olmak, – YKS ( Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı ) kılavuzunda belirtilen giriş koşullarını taşımak.

Eğitimin Süresi Ve İçeriği

 Eğitim süresi bir yıl hazırlık eğitimi olmak üzere 5 yıldır. Eğitim süresince mesleki dersler ağırlıklı olarak verilmektedir.

Eğitim Sonunda Alınan Belge-Diploma

Eğitimini tamamlayarak mezun olanlara “Ağaç İşleri Endüstri Mühendisi” lisans diploması verilmektedir.

Ağaç İşleri Endüstri Mühendisi Çalışma Alanları Ve İş Bulma Olanakları

 1. Ağaç İşleri Endüstri Mühendisi,
 2. Belediyeler,
 3. Verimlilik Genel Müdürlüğü,
 4. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı,
 5. TSE (Türk Standartları Enstitüsü),
 6. Türk Patent Enstitüsü,
 7. KOSGEB gibi kamu kurum ve kuruluşlarında mühendis, araştırmacı, planlamacı mühendis olarak,
 8.  Üniversitelerin orman endüstrisi, ağaç işleri ve mobilya dekorasyon bölümlerinde öğretim elemanı,
 9. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Mesleki Teknik Ortaöğretim Kurumları ve Merkezlerinde öğretmen,
 10. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca onaylanan eğitim kurumlarından eğitim alıp, eğitim sonunda “Eğitim Katılma Belgesi” ile Bakanlıkça açılan İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavında 70 ve üzeri puan alanlar İş Güvenliği Uzmanı Belgesi almaya hak kazanarak, İş Güvenliği Uzmanı olarak da çalışabilirler.
 11.  Başta mobilya endüstrisi olmak üzere ağacı hammadde olarak kullanılan deniz araçları, oyuncak, hediyelik eşya, müzik enstrümanları, ağaca dayalı ara ürün, ahşap işleme makineleri gibi endüstriyel alanlarda faaliyet gösteren tüm özel sektör kuruluşlarında çalışabilirler.
 12.  Dekorasyona yönelik büro, üretime yönelik atölye veya fabrika olmak üzere kendi işletmelerini kurabilirler, yatırım danışmanlığı yapabilirler.

Eğitim Süresince Ve Eğitim Sonrası Kazanç

Eğitim Süresince Öğrenciler eğitimleri süresince Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından verilen öğrenim ve harç kredisinden yararlanabilirler. Ayrıca özel ve kamu kurumlarının sağladığı burs imkânlarından da yararlanabilmektedirler.

Eğitim Sonrası

Eğitim sonrası kazanç ise, çalışılan kuruluşun türüne, çalışılan pozisyona, firmanın ücret politikasına göre değişmektedir. İşe başlangıç ücreti asgari ücretin üç katı civarındadır. Üst düzey yönetici pozisyonları için ücret yüksektir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar 657 sayılı kanunda belirtilen teknik hizmetler sınıfındaki kadroların derece ve kademesinden maaş alırlar.

Meslekte İlerleme Mesleki Eğitimde İlerleme

Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans, doktora yapabilir, araştırma görevlisi olabilir ve akademik kariyer yapabilirler.

İş Hayatında İlerleme

Kamu kuruluşlarında çalışanlar müdür yardımcısı, müdür, il müdürü, daire başkanı vb gibi yönetici pozisyonlarına yükselmeleri mümkündür.

Ağaç İşleri Endüstri Mühendisi Meleğine Benzer Meslekler

Endüstri Mühendisi,

Orman Endüstri Mühendisi,

Mobilya Dekorasyon Öğretmeni.

Ağaç İşleri Endüstri Mühendisi  Mesleği Ek Bilgiler Görev

– İş organizasyonu yapar,

– Çevre koruma önlemleri alır,

– İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetleri uygular,

– Kalite Yönetim Sistemi kurallarına uygun çalışır,

– Mesleki gelişim faaliyetlerinde bulunur.

 Kaynakça

 – Hacettepe Üniversitesi Mesleki Teknoloji Yüksek Okulu Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği bölümü dokümanları ve eğitim programı,

 – Meslek elemanları,

 – Üniversiteler Yüksek Öğretim Programları ve Meslekler Rehberi (Prof.Dr.Yıldız KUZGUN) 2000,

 – 30.06.2012 tarih ve 28339 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu – Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) Üyesi Kuruluşlar.

Ayrıntılı Bilgi İçin

 – İlgili eğitim kurumları,

 – Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr

 – Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/

 – T.C. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı” http://osym.gov.tr/

 – Bünyesinde “Meslek Bilgi Merkezi” bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri/Hizmet Merkezleri