Etiket arşivi: işkur teşvikleri

Bingöl İŞKUR’dan İŞTE ANNE PROJESİ Bilgilendirmesi


“İş’te Anne Projesi”

Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Halis ERDOĞAN, İŞKUR tarafından yürütülen proje ve programlar hakkında bir kısım açıklamalarda bulundu.  İlimizdeki istihdam faaliyetlerini arttırmak amacıyla çeşitli projelerin uygulandığını ifade eden ERDOĞAN bazı projeler ile ilgili şunları dile getirdi:

Bilindiği üzere Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’ın açıkladığı 100 Günlük Eylem Planı ile hayata geçirilmesi öngörülen eylemlerden birisi olan “Kadın İstihdamının İş’te Anne Projesi ile Desteklenmesi” eylemi kapsamında, Kurumumuz tarafından düzenlenecek istihdam garantili mesleki eğitim kursları veya işbaşı eğitim programlarına katılması uygun bulunan ve belirlenen gruplar içerisinde yer alan Türkiye genelinde 5000 annemize, kursa veya programa devam ettikleri günler için günlük 70 TL tutarında katılımcı gideri verilecektir.

İş’te Anne Projesi kapsamında sunulan destekten 0-15 yaş arasında (15 yaş dahil) çocuğu bulunanlardan; sosyal yardım alan kadınlar, kadın sığınma veya konukevlerinde kalan anneler öncelikli olmak üzere, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü (KSGM) ile Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü işbirliği kapsamında belirlenecek gruplar içerisinde yer alan anneler yararlanabilecektir. Kadınların evlatlık edindiği ve velayeti altında bulunan çocuk için de yukarıdaki şartları taşımaları halinde destekten yararlanabilirler.

Ayrıca sanayi sektöründeki mesleklerde düzenlenen mesleki eğitim kurslarına ve imalat sektöründeki mesleklerde düzenlenen işbaşı eğitim programına katılan annelere 400 TL bakım desteği verilmektedir. İş’te Anne Projesine katılan annelerimize, çocuk bakım desteğinden yararlanma şartlarını taşıyanlara (2-5 yaş arası çocuğunu bakımevi, kreş ya da anaokuluna gönderenler) ayrıca Bakım Desteği de ödenebilecektir.”

“İşe İlk Adım Projesi”

‘’İşe İlk Adım Projesi’’ sayesinde Yüksekokul veya Fakültelerde mezun olan 18-29 yaş aralığındaki gençler İşbaşı Eğitim Programlarına dahil edilerek mesleki deneyim ve tecrübe kazanmaları sağlanacaktır. Program sonrası katılımcıların en az program süresi kadar zorunlu istihdam edilmeleri gerekmektedir.

Zorunlu İstihdam sürecinde ödenecek ücretin net asgari ücretin %50’sine karşılık gelen tutarı İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacaktır. Zorunlu İstihdamdan sonra işveren tarafından 12 Ay süreyle bu kişileri istihdam edeceğine dair Taahhüt verilmesi ve İl Müdürlüğü yeni bir sözleşme imzalaması halinde istihdam edilecek bu kişiler için 12 Ay süresince Net Asgari Ücretin %25’i İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmaya devam edecektir.

İŞKUR Teşvikleri – 2018 Hakkında Güncel Bilgiler

İŞKUR tarafından istihdam dünyasına can suyu olması için verilen teşvikler belli oldu. İŞKUR Teşvikleri hakkında bilgiler toplu olarak aşağıya çıkarılmıştır.
1. İlave İstihdam Tesviki

4447 sayılı Kanunun Geçici 19 ve 21 nci maddeleri kapsamında uygulanmaktadır.

• Sigortalı yönünden aranılan şartlar:

Sigortalıların;

– İşe alındıkları aydan önceki üç ayda 10 günden fazla 5510/4-a,b,c kapsamında sigortalılıklarının bulunmaması,
– İŞKUR’a kayıtlı işsiz olması,
– 1/1/2018 ila 31/12/2020 tarihleri arasında özel sektör işverenlerince istihdam edilmeleri,
gerekmektedir.

• İşyeri yönünden aranılan şartlar:

İşyerlerinin;

– Özel sektör işverenine ait olması,
– Sigortalının işe giriş tarihinden önceki takvim yılına ilişkin işe alındıkları işyerinden bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerindeki veya muhtasar prim hizmet beyannamelerindeki ortalamaya ilave olarak çalıştırılması,
– Aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde SGK’ya verilmesi,
– Tahakkuk eden sigorta primlerinin yasal süresi içinde ödenmesi,
– Yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması,
– Çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirdiği sigortalıları fiilen çalıştırmadığı yönünde herhangi bir tespitin bulunmaması,
gerekmektedir.

• Destek tutarı

Destek tutarı, işyerinin faaliyette bulunduğu sektöre göre farklı hesaplanacaktır.

– İmalat veya bilişim sektöründe faaliyet gösteren işyerlerinde ilgili döneme ait günlük brüt asgari ücretin sigortalının prim ödeme gün sayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçmemek üzere, ilave istihdam edilecek her bir sigortalının 5.412 TL’ye kadarki prime esas kazanç tutarı için ödeyecekleri tüm primler (761,06 ila 2.029,50 TL) ile 121,95 TL’lik damga ve gelir vergisi karşılanacaktır. (Toplamda 883,01 ila 2.151,45 TL)

– Diğer sektörlerde faaliyet gösteren işyerlerinde ilave istihdam edilecek her bir sigortalı prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanacak tüm primler (761,06 TL) ile 121,95 TL’lik damga ve gelir vergisi karşılanacaktır. (Toplamda 883,01 TL)

• Destek Süresi

– 2020/Aralık ayı aşılmamak kaydıyla, destek süresi 1/1/2018 ile 31/12/2020 tarihleri arasında istihdam edilen her bir sigortalı için 12 aydır. Ancak istihdam edilen sigortalının, 18 yaşından büyük 25 yaşından küçük erkek, 18 yaşından büyük kadın veya Kuruma kayıtlı engelli olması durumunda destek 18 ay süreyle uygulanacaktır.

• Ek Kurallar

– Bilişim sektöründe destekten yararlanacak işyerlerini belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.

– 1/1/2018 ila 31/12/2020 tarihleri arasında 5510 sayılı Kanun kapsamına alınan işyerleri ile daha önce tescil edildiği halde ortalama sigortalı sayısının hesaplandığı yılda sigortalı çalıştırmayan işleri; 1/1/2018 tarihinden sonra ilk defa sigortalı bildiriminde bulunulan ayı takip eden üçüncü aydan itibaren 12 veya 18 ay süreyle bu destekten yararlandırılır.

– Bu teşvikten yararlanılan ayda aynı sigortalı için diğer sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerinden yararlanılamaz.

2. Bir Senden Bir Benden İstihdam Teşviki

İŞKUR Teşvikleri – 2018 Hakkında Güncel Bilgiler yazısının devamı

Sancaktepe İŞKUR Teşvikleri Anlatmaya Devam Ediyor

İŞKUR İstanbul İl Müdürlüğüne bağlı Sancaktepe Hizmet Merkezi Müdürü Yasin Turunç, iş ve meslek danışmanları İstanbul Mali Müşavirler ve Muhasebeciler Derneği meslekte birlik grubunun düzenlemiş olduğu istişare toplantısına katıldı.

İstanbul’da Muhasebeci ve Mali Müşavirlere Yönelik Seminer Yapıldı

İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler odası (İSMMMO), SGK, İş Hukuku ve İŞKUR güncel uygulama ve teşviklerine yönelik seminer gerçekleştirdi.

İstanbul’da Muhasebeci ve Mali Müşavirlere Yönelik Seminer Yapıldı yazısının devamı