Kategoriler
Genel Meslekler Meslekler Sözlüğü

Lif Ve Polimer Mühendisi Nedir?

Lif Ve Polimer Mühendisi nedir? Görev tanımı nedir? Lif Ve Polimer Mühendisi nasıl olunur?

Lif Ve Polimer Mühendisi

Doğal ve sentetik lifler, polimer malzeme (termoplastik, termoset ve elastomer) ve lif ve polimer malzemelerde oluşan kompozit yapıların geliştirilmesi, bu malzemelerin sentezi, karakterizasyonu, ürün ve süreçler ile makine ve ekipmanların verimli çalışmasını sağlayacak şekilde, ürün ve süreç yönetimi yapan kişidir.

Lif Ve Polimer Mühendisi Görev Tanımı

– Sentetik ve suni liflerin üretilmesini, doğal liflerin işlenmesini sağlar.

– Termoset, termoplastik ve elastomer polimerlerin şekillendirilerek nihai ürüne dönüştürülmesi sürecini yürütür.

– Ham maddenin eriyik hale gelmesi, belli bir akışkanlığa gelmiş ham maddenin bir kalıpta şekillendirilmesi, gerekirse pişirilmesi ve soğutulması sonrası, nihai ürün elde edilmesi işlemlerini yapar.

– Lif ve polimer malzemelerden kompozit yapılar üretir.

– Endüstriyel süreçlerde lif ve polimer ve kompozit malzemelerin kalite süreçlerini yürütür.

– Lif ve polimer malzeme esaslı mamul ve/veya yarı mamul üretimin, istenilen miktarda, zamanda ve kalitede gerçekleşmesini sağlar.

– Yeni teknolojilerin geliştirilmesiyle ilgili akademik, araştırma ve geliştirme faaliyetlerini yürütür.

– Yeni polimer ve kompozit sentezi ve modifikasyonu sürecinde yer alır.

Lif Ve Polimer Mühendisi Mesleğinde kullanılan araç Gereç ve ekipman

– Bilgisayar destekli tasarım ve üretim (CAD/CAM) sistemleri ve ekipmanları

Plastik, kauçuk, kompozit ve lif üretimi ve sentezinde kullanılan malzeme ve makineler,

– Tahribatlı ve tahribatsız malzeme karakterizasyon test ve analiz cihazları.

Lif Ve Polimer Mühendisi  Mesleğin Gerektirdiği Genel Özellikler

Lif ve Polimer Mühendisi olmak isteyenlerin;

– Sayısal düşünme gücüne sahip,

– Fen bilimlerinde başarılı,

– Bilimsel merakı olan,

– Bir işi planlayabilme ve uygulamaya koyabilme gücüne sahip,

– İyi gözlem yapabilen, ayrıntılara dikkat eden, yaratıcı,

– El becerisi ve el-göz eşgüdümü yüksek,

– Sorumlu, sabırlı ve düzenli,

– Polimer esaslı malzemelere karşı alerjisi olmayan,

– Organik kimyaya ilgi duyan,

– Problem çözme tekniklerini bilen,

– Takım çalışmasına uygun,

kimseler olmaları gerekmektedir.

Lif Ve Polimer Mühendisi Çalışma Ortamı Ve Koşulları

Kamu kurum ve kuruluşlarında, fabrikalarda, Ar-Ge merkezlerinde ve laboratuvarlarda, üniversitelerde çalışmaktadırlar. Lif ve Polimer Mühendisleri işlerini yaparken teknikerler, teknisyenler, diğer mühendisler, işçiler, kalite kontrol ve kalite güvence personeli, üretimle ilgili yöneticiler ve diğer çalışanlarla etkileşim halindedir

Lif Ve Polimer Mühendisi Meslek Eğitimi

Meslek Eğitiminin Verildiği Yerler

Mesleğin eğitimi, yükseköğretim kurumlarının mühendislik fakültesi, “Lif ve Polimer Mühendisliği” bölümünde verilmektedir.

Meslek Eğitimine Giriş Koşulları

– Lise veya dengi okul mezunu olmak,

-YKS ( Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı ) kılavuzunda belirtilen giriş koşullarını taşımak.

– Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön lisans Programlarının; Dikey Geçiş Sınavı(DGS) Kılavuzunda belirtilen bölümlerinden mezun olanlar, ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı’nda başarılı oldukları takdirde “Lif ve Polimer Mühendisliği” lisans programına dikey geçiş yapabilirler.

Lif Ve Polimer Mühendisi Eğitimin Süresi Ve İçeriği

Eğitim süresi 4 yıldır. Buna ilave %30 veya %100 İngilizce lisans eğitiminin söz konusu olması durumunda 1 yıl İngilizce hazırlık sınıfı mecburidir.

Hazırlık öncesinde İngilizce yeterlik sınavını geçenler hazırlık sınıfı okumadan lisans eğitimine devam edebilirler.

Hazırlık okunmadığı takdirde 4 yıl, okunduğu takdirde mesleğin eğitim süresi ortaöğretimden sonra 4+1 yıldır. Eğitim süresince temel mühendislik ve lif ve polimer mühendisliği mesleki dersleri ağırlıklı olarak verilmektedir.

Eğitim Sonunda Alınan Belge-Diploma

Eğitimi başarı ile tamamlayanlara “Lif ve Polimer Mühendisliği” lisans diploması verilir.

Lif Ve Polimer Mühendisi Çalışma Alanları Ve İş Bulma Olanakları

Lif ve Polimer Mühendisleri yurt içi ve yurt dışında sanayinin pek çok alanında hizmet veren firmaların üretim, AR-GE, kalite kontrol, hammadde kontrol, satış ve pazarlama departmanlarında çeşitli kademlerde iş bulma imkanına sahip olabilirler.

Bunun yanı sıra farklı özelliklere sahip polimer malzemelerin sentezi ve geliştirilmesi ile ilgili ülkemizdeki üniversitelerde ve dünyadaki diğer pek çok saygın üniversitede yürütülen akademik çalışmalarda da yer alabilirler.

Polimer esaslı malzemelerin (termoset, termoplastik, elastomer ve lifli yapılar) üretim süreçlerini içeren her türlü işletmenin araştırma, geliştirme, kalite kontrol ve laboratuvar birimlerinde görev yapabilir ve bu birimlerin sorumlu müdürlüğünü yürütebilirler.

Polimer esaslı malzemeler (termoset, termoplastik, elastomer ve lifli yapılar) işleyen imalathane ve fabrika kurabilirler. Her türlü mesleki danışmanlık ve temsilcilik yapabilir, ticari faaliyette bulunabilirler.

Polimer esaslı malzemeler (termoset, termoplastik, elastomer ve lifli yapılar) sektöründe üretim Marmara Bölgesinde daha gelişmiş olduğundan bu bölge iş bulma açısından diğer bölgelerimizden daha avantajlıdır. Bölüm mezunları gelecekte ihtiyaçlar doğrultusunda kamu kurum ve kuruluşlarında teknik hizmetler sınıfında çalışma imkânı bulabilirler.

Lif Ve Polimer Mühendisi Eğitim Süresince Ve Eğitim Sonrası Maaşı

Eğitim Süresince

Öğrenciler eğitimleri süresince Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından verilen öğrenim ve harç kredisinden yararlanabilirler. Ayrıca özel ve kamu kurumlarının sağladığı burs imkânlarından da yararlanabilmektedirler.

Eğitim Sonrası

Kamuda ilk işe başlayan bir mühendis asgari ücretin yaklaşık 3-4 katı ücretle çalışmaktadır. Özel sektörde ise ücret, çalışılan iş yeri ve deneyime göre değişiklik göstermektedir.

Lif Ve Polimer Mühendisi Meslekte İlerleme

Mesleki Eğitimde İlerleme

Meslekte ilerleme ve yükselme diğer mühendislik alanlarında olduğu gibi lisans mezuniyeti sonrası yüksek lisans ve doktora yapabilir, araştırma görevlisi olabilirler.

İş Hayatında İlerleme

Özel sektöre ait işyerlerinde yeterli aktivite ve başarı gösterenler yöneticilik, genel müdürlük düzeyine kadar yükselebilirler.

Lif Ve Polimer Mühendisi Mesleğine Benzer Meslekler

– Tekstil Mühendisi

– Polimer Mühendisi,

– Metalurji ve Malzeme Mühendisi

– Malzeme Bilimi Mühendisi

– Kimya Mühendisi

– Biyo Mühendisi

_______________________________________________________

Lif Ve Polimer Mühendisi Ek Bilgiler

Lif Ve Polimer Mühendisi Ek Görevler

– İş organizasyonu yapar,

– Çevre koruma önlemleri alır,

– İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetleri uygular,

– Kalite Yönetim Sistemi kurallarına uygun çalışır,

– Mesleki gelişim faaliyetlerinde bulunur.

Kaynakça

– Üniversiteler

– Meslek Elemanları

– Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar

Ayrıntılı Bilgi İçin

– İlgili eğitim kurumları,

– Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr

– Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/

– T.C. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi http://osym.gov.tr/

– Bünyesinde Meslek Bilgi Merkezi Bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri/Hizmet Merkezleri

Kategoriler
Meslekler Sözlüğü

Ağaç İşleri Endüstri Mühendisi Kimdir? Ne iş yapar?

Ağaç İşleri Endüstri Mühendisi Mesleği hakkında merak ettiğiniz bütün sorulara cevap bulabileceğiniz bilgiler aşağıya çıkarılmıştır.

Ağaç İşleri Endüstri Mühendisi Tanımı

Ahşap veya ahşap kökenli malzemelerin, istenilen kalite standardında, belirlenen sürede, en düşük maliyetle üretilebilmesi için üretim sistemini tasarlayan, projelendiren, üretim sürecini denetleyen kişidir.

Ağaç İşleri Endüstri Mühendisi Görev Tanımı

Ana hammadde ağaç olmak üzere, ağacı mekanik işlemler sonucu kereste, kaplama, kontrplak, kontrtabla, yonga levha ve lif levha gibi ürünlere ve bu ara ürünleri de ağırlıklı olarak sabit ve hareketli mobilyalar olmak üzere dayanıklı tüketim ürünlerine dönüştürme sürecinde;

 – Tasarlanmış bir ürünü projelendirir, maliyet analizi yapar ve üretime hazırlar,

 – Üretimin yapılacağı atölye ve fabrikayı planlar,

 – Üretim için gerekli malzemelerin temininde görev alır, stok planlaması yapar,

 – Üretimin; istenilen miktarda, istenilen zamanda gerçekleşmesini sağlar,

 – Kalite kontrol ve test tekniklerini hazırlar.

Ağaç İşleri Endüstri Mühendisi Meslek Kodu: 2141.05

Ağaç İşleri Endüstri Mühendisi Mesleğinde Kullanılan Araç Gereç Ve Ekipman

Bilgisayar ve Üretim Programları (Bilgisayar destekli tasarım, kumanda ve otomasyon, optimizasyon, paket üretim programları vb.),

– Endüstriyel makineler (NC, CNC kontrollü panel ebatlama, Frezeleme makineleri, Yüksek frekanslı presler, hidrolik ve pnomatik montaj makineleri üst yüzey işlemleri ve kurutma hatları vb.)

– El makineleri (elektrik, elektronik pnometik, hidrolik mekanik vb.),

– El aletleri (kesici, vurma, sıkıştırma, ölçme ve kontrol, markalama vb.)

– Malzemeler (hammadde, yarı mamul, mamul madde ve yardımcı gereçler)

Ağaç İşleri Endüstri Mühendisi Mesleğin Gerektirdiği Genel Özellikler

Ağaç işleri endüstri mühendisi olmak isteyenlerin, – Matematik ve fen derslerinde başarılı, – İşletmeye ilgi duyan, – Tasarım ve çizim yeteneği gelişmiş, – İnsan ilişkilerinde olumlu tutum ve iletişim becerisine sahip, – Ekip halinde çalışabilen, kimseler olmaları gerekir.

Ağaç İşleri Endüstri Mühendisi  Mesleğinin Çalışma Ortamı Ve Koşulları

İşletmenin kullandığı teknolojiye bağlı olarak çalışma ortamı içerisinde toz, sıvı madde buharı veya gürültü olabilmektedir. Pazarlama, üretim planlama ve tasarım birimlerinde sakin bir ortamda çalışılmaktadır. Üretim biriminde diğer çalışanlarla, satış biriminde ise müşterilerle iletişim gerektiren bir meslektir.

Ağaç İşleri Endüstri Mühendisi Meslek Eğitimi Meslek Eğitiminin Verildiği Yerler

Mesleğin eğitimi yükseköğretim kurumlarının Teknoloji Fakültesi, “Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği” bölümünde verilmektedir.

Meslek Eğitimine Giriş Koşulları

Meslek eğitimine girebilmek için, – Lise veya dengi okul mezunu olmak, – YKS ( Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı ) kılavuzunda belirtilen giriş koşullarını taşımak.

Eğitimin Süresi Ve İçeriği

 Eğitim süresi bir yıl hazırlık eğitimi olmak üzere 5 yıldır. Eğitim süresince mesleki dersler ağırlıklı olarak verilmektedir.

Eğitim Sonunda Alınan Belge-Diploma

Eğitimini tamamlayarak mezun olanlara “Ağaç İşleri Endüstri Mühendisi” lisans diploması verilmektedir.

Ağaç İşleri Endüstri Mühendisi Çalışma Alanları Ve İş Bulma Olanakları

 1. Ağaç İşleri Endüstri Mühendisi,
 2. Belediyeler,
 3. Verimlilik Genel Müdürlüğü,
 4. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı,
 5. TSE (Türk Standartları Enstitüsü),
 6. Türk Patent Enstitüsü,
 7. KOSGEB gibi kamu kurum ve kuruluşlarında mühendis, araştırmacı, planlamacı mühendis olarak,
 8.  Üniversitelerin orman endüstrisi, ağaç işleri ve mobilya dekorasyon bölümlerinde öğretim elemanı,
 9. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Mesleki Teknik Ortaöğretim Kurumları ve Merkezlerinde öğretmen,
 10. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca onaylanan eğitim kurumlarından eğitim alıp, eğitim sonunda “Eğitim Katılma Belgesi” ile Bakanlıkça açılan İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavında 70 ve üzeri puan alanlar İş Güvenliği Uzmanı Belgesi almaya hak kazanarak, İş Güvenliği Uzmanı olarak da çalışabilirler.
 11.  Başta mobilya endüstrisi olmak üzere ağacı hammadde olarak kullanılan deniz araçları, oyuncak, hediyelik eşya, müzik enstrümanları, ağaca dayalı ara ürün, ahşap işleme makineleri gibi endüstriyel alanlarda faaliyet gösteren tüm özel sektör kuruluşlarında çalışabilirler.
 12.  Dekorasyona yönelik büro, üretime yönelik atölye veya fabrika olmak üzere kendi işletmelerini kurabilirler, yatırım danışmanlığı yapabilirler.

Eğitim Süresince Ve Eğitim Sonrası Kazanç

Eğitim Süresince Öğrenciler eğitimleri süresince Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından verilen öğrenim ve harç kredisinden yararlanabilirler. Ayrıca özel ve kamu kurumlarının sağladığı burs imkânlarından da yararlanabilmektedirler.

Eğitim Sonrası

Eğitim sonrası kazanç ise, çalışılan kuruluşun türüne, çalışılan pozisyona, firmanın ücret politikasına göre değişmektedir. İşe başlangıç ücreti asgari ücretin üç katı civarındadır. Üst düzey yönetici pozisyonları için ücret yüksektir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar 657 sayılı kanunda belirtilen teknik hizmetler sınıfındaki kadroların derece ve kademesinden maaş alırlar.

Meslekte İlerleme Mesleki Eğitimde İlerleme

Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans, doktora yapabilir, araştırma görevlisi olabilir ve akademik kariyer yapabilirler.

İş Hayatında İlerleme

Kamu kuruluşlarında çalışanlar müdür yardımcısı, müdür, il müdürü, daire başkanı vb gibi yönetici pozisyonlarına yükselmeleri mümkündür.

Ağaç İşleri Endüstri Mühendisi Meleğine Benzer Meslekler

Endüstri Mühendisi,

Orman Endüstri Mühendisi,

Mobilya Dekorasyon Öğretmeni.

Ağaç İşleri Endüstri Mühendisi  Mesleği Ek Bilgiler Görev

– İş organizasyonu yapar,

– Çevre koruma önlemleri alır,

– İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetleri uygular,

– Kalite Yönetim Sistemi kurallarına uygun çalışır,

– Mesleki gelişim faaliyetlerinde bulunur.

 Kaynakça

 – Hacettepe Üniversitesi Mesleki Teknoloji Yüksek Okulu Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği bölümü dokümanları ve eğitim programı,

 – Meslek elemanları,

 – Üniversiteler Yüksek Öğretim Programları ve Meslekler Rehberi (Prof.Dr.Yıldız KUZGUN) 2000,

 – 30.06.2012 tarih ve 28339 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu – Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) Üyesi Kuruluşlar.

Ayrıntılı Bilgi İçin

 – İlgili eğitim kurumları,

 – Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr

 – Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/

 – T.C. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı” http://osym.gov.tr/

 – Bünyesinde “Meslek Bilgi Merkezi” bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri/Hizmet Merkezleri

Kategoriler
Meslekler Sözlüğü

Adli Bilişim Mühendisi Kimdir? Ne iş yapar?

Adli Bilişim Mühendisi Ne iş yapar? Adli Bilişim Mühendisinin görevleri nelerdir? Hangi eğitim sonunda Adli Bilişim Mühendisi olunur? gibi sorulara cevap bulabileceğiniz bilgiler aşağıdadır.

Adli Bilişim Mühendisi : İnternet ortamında kullanılacak bilgi ve yazılımların hukuki manada suç teşkil edip etmeyeceğine karar verebilen, bilgi güvenliğinin sağlanmasına, siber saldırıların önlenmesine ve çözümüne yönelik çalışmalar yapan, siber güvenlik alanındaki bilişim sistemlerini etkili bir şekilde kullanan kişidir.

Adli Bilişim Mühendisi Görev Tanımı:

 1. Kurum ve kuruluşlarda siber suç oluşumlarını engeller.
 2. Bilişim sistemleri üzerinden işlenen suçlarla ilgili verileri doğru alarak, analiz eder ve analiz sonuçlarını raporlar.
 3. Dijital suçlarla ve yasal düzenlemelerle ilgili gerekli araştırmaları yapar.
 4. Bilişim sistemlerinin seçilmesini, planlamasını ve doğru yapılandırılmasını sağlar.
 5. Bilişim sistemlerinin, gerekli güvenlik önlemlerini alarak korunaklı hale getirilmesini sağlar.

Kullanılan Araç Gereç Ve Ekipman

 1. Bilgisayar
 2. Veri inceleme ve analiz ekipmanları
 3. Mobil cihaz inceleme (yazılım ve donanım)
 4. Ses analiz ekipmanları  
 5. Görüntü analiz ekipmanları
 6. Bilgisayar ağı inceleme sistemleri
 7. Veri kurtarma kitleri
 8. Disk çizilmesine karşı koruma cihazları

Mesleğin Gerektirdiği Genel Özellikler Adli Bilişim Mühendisi olmak isteyenlerin;

 1. Yoğun iş ortamında, grup içinde çalışmaya uyumlu,
 2. Yaratıcı ve yenilikçi yaklaşımlara ve öğrenmeye meraklı,
 3. Etkili iletişim ve problem çözme becerisi,
 4. Hızlı ve doğru karar verebilen,
 5. Analitik düşünce yeteneği olan,
 6. Algoritmik bakış açısına sahip,
 7. Kimseler olması gerekmektedir.

Meslek Kodu: 2529.08

Adli Bilişim Mühendisi Çalışma Ortamı Ve Koşulları:

 Adli bilişim laboratuvarlarında veri inceleme analizlerini yaparak sonuç raporlarını üretirler. Bu nedenle, özel laboratuvarlarda nem, toz, duman, ısı ve ses yalıtımı yapılmış ortamlarda çalışılmaktadır. Raporlama süreci için uzun çalışma saatleri gerekmektedir

Adli Bilişim Mühendisi Meslek Eğitimi Meslek Eğitiminin Verildiği Yerler

Mesleğin eğitimi; üniversitelerin Mühendislik ve Teknoloji Fakültelerinin “Adli Bilişim Mühendisliği” Bölümünde verilmektedir. Ayrıca bazı üniversitelerde Adli Bilişim Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans programı olarak lisansüstü eğitimi verilmektedir.

Meslek Eğitimine Giriş Koşulları

Mesleğin eğitimine girebilmek için;

– Lise veya dengi okul mezunu olmak,

– YKS ( Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı ) kılavuzunda belirtilen giriş koşullarını taşımak.

 – Meslek Yüksekokulları ile Açık öğretim Ön lisans Programlarının; Dikey Geçiş Sınavı (DGS) Kılavuzunda belirtilen bölümlerinden mezun olanlar, ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı’nda başarılı oldukları takdirde “Adli Bilişim Mühendisliği” lisans programına dikey geçiş yapabilirler.

Adli Bilişim Mühendisi Eğitimin Süresi Ve İçeriği

Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır. Mesleğin eğitimi süresince mesleki dersler ağırlıklı olarak verilmektedir. Dersler uygulamalı(pratik) ve kuramsal(teorik) olarak sürdürülür, yaz aylarında staj veya işyeri eğitimi zorunluluğu vardır.

Eğitim Sonunda Alınan Belge-Diploma

 Eğitimini başarıyla tamamlayanlara lisans diploması verilmektedir.

Adli Bilişim Mühendisi Çalışma Alanları Ve İş Bulma Olanakları

Günümüz sosyal yaşamının parçası haline gelen siber dünyaya bağımlılık arttıkça bu durum suç odaklarının da dikkatini çekmiş ve bilişim sistemleri suç aracı olarak kullanılmaya başlanmıştır. Bilişim Suçları yeni bir suç çeşidi olarak günden güne tehlikeli bir hal almakta ve sayıları artmaktadır. Bu da Adli Bilişim Mühendisi ihtiyacını ortaya çıkarmaktadır. Adli Bilişim Mühendisleri Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı, Adli Tıp Kurumları, Adli Bilimler Enstitüleri, Üniversiteler, Diğer Kamu Kurumları ve bağlı birimlerde, belediyelerde, özel sektörde banka ve finans kuruluşları, ticari firmalarda iş imkânı bulabilirler.

Eğitim Süresince Ve Eğitim Sonrası Kazanç

Eğitim Süresince  Meslek eğitimleri süresince Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun vermiş olduğu öğrenim ve harç kredisinden faydalanabilirler. – Ayrıca çeşitli kurum ve kuruluşlardan burs alma imkânları vardır.

Eğitim Sonrası Adli Bilişim Mühendisi, işteki tecrübe, işyerinin büyüklüğü, çalışılan sektörün ücret politikası gibi faktörlere göre değişen ücret alabilmektedir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar hizmet sınıfının ücretini alır. Zam ve tazminatlardan yararlanır.

Meslekte İlerleme Mesleki Eğitimde İlerleme

Lisans eğitiminden sonra alanlarında yüksek lisans, doktora yapabilir, araştırma görevlisi olabilir ve akademik kariyer yapabilirler.

İş Hayatında İlerleme Çalıştıkları işletmelerde performansına bağlı olarak üst yönetim seviyelerine yükselebilirler.

Adli Bilişim Mühendisine Benzer Meslekler

Bilgisayar Mühendisi

 – Yazılım Mühendisi

Elektronik Mühendisi

EK BİLGİLER GÖREV

 – İş organizasyonu yapar,

 – Çevre koruma önlemleri alır,

 – İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetleri uygular,

 – Kalite Yönetim Sistemi kurallarına uygun çalışır,

 – Mesleki gelişim faaliyetlerinde bulunur.

Kaynakça

 – Fırat Üniversitesi Adli Bilişim Mühendisliği web Sayfası

 – Gazi Üniversitesi Bilişim Enstitüsü Web Sayfası

– Fırat Üniversitesi Adli Bilişim Mühendisliği Öğretim Üyeleri

– ÖSYM web sayfası

Ayrıntılı Bilgi İçin

– İlgili eğitim kurumları,

 – Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr

 – Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/

– T.C. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi http://osym.gov.tr/

– Bünyesinde Meslek Bilgi Merkezi Bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri/Hizmet Merkezleri

Fotoğraf Kaynak: Technology vector created by katemangostar – www.freepik.com