Yol Müdürü (Demiryolu) Nedir? Ne İş Yapar?

Yol Müdürü (Demiryolu) Nedir? Ne İş Yapar? Yol Müdürü (Demiryolu) Meslek kodu Nedir?

Yol Müdürü (Demiryolu) Meslek Tanımı : Kendisine bağlı birimleri denetleyen, görülen aksaklıkların giderilmesi için talimat veren, diğer müdürlüklerde gördüğü aksaklıkların giderilmesi için tedbir alınmak üzere girişimlerde bulunan, işin özelliği kapsamı ve müdürlükler arasında müşterek çözülmesi gereken konularla ilgili birimlerle görüş alış verişinde bulunan kişidir.
Yol Müdürü (Demiryolu) Ne İş Yapar?; İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Mevzuat ve yeniden düzenlenecek yönetmelik, genel emir ve talimatlar doğrultusunda, seyrüsefer güvenliğini sağlamak üzere alt ve üst yapıyla ilgili her türlü bakım, tamir onarım, inşa işlerinin, bağlı birimler ile koordineli olarak yürütülmesini sağlamak,
b) Bakım ve yatırım programları ile ilgili bölge müdürlüğü bazında yapılacak düzenlemeleri malzeme, makine ve çalışacak personelin planlanmasını yaparak izlemek ve sonuçlandırılmasını sağlamak,
c) Yolla ilgili tebdil, takviye, yenileme ve makinalarla ilgili bakım, tamir ve yedek parça konusunda, bir program dahilinde temini için gerekli girişimlerde bulunmak,
d) Bakım ve yatırım bütçelerini hazırlamak, izlemek, verilen ödeneklere göre programa uygun olarak sonuçlandırılmasını sağlamak,
e) İşin özellik ve kapsamına göre birimler arasında memur ve işçi dağılımının tespitini yapmak veya ihtiyaca göre talepte bulunmak,
f) Bakım, onarım ve yatırımlarda, kendisine tanınan yetki dahilinde, bağlı birimlere yetki vermek veya bünyesinde bulunan teknik elemanlar marifetiyle işlerin gerçekleştirilmesini sağlamak,
g) Alım satım ihale komisyonu, taşınmaz mallar kira komisyonu, konut tahsis komisyonu, misafirhane, yatakhane, memur disiplin kurulu, işçi disiplin kurulu işçi sağlığı ve iş güvenliği komisyonu vb. komisyonlarda görev almak,
h) Hukuki konularda, bölge müdürlüğü koordinesi ile gerekli girişimlerde bulunulmasını talep etmek, bu hususlarla ilgili gerekli her türlü bilgi ve belgeyi temin etmek,
i) Yılda en az iki defa bölge mıntıkasında bağlı birimlerini turne yaparak denetlemek,
j) Bağlı birimler tarafından düzenlenen raporları incelemek, yapılmasını uygun gördüğü işlerle ilgili birimlere bildirilmesini sağlamak,
k) Diğer kuruluş ve üçüncü şahıslarla ilgili yazışma, belge, bilgi, proje, ve protokolleri Bölge Müdürünün bilgisi dahilinde hazırlamak,
l) Diğer kamu kurum ve kuruluşları ve üçüncü şahıslarla yapılan veya yaptırılan işlerin, kontrolünü ilgili elemanlara yaptırtmak,
m) Malzeme stoklarını kontrol ederek kayıtların sağlıklı tutulmasını sağlamak,
n) Yol kısım şefi dahil üst kademedeki personelin, izin, geçici görev ve vekalet temini, işyeri amirinin teklifi üzerine onaylamak,
o) Bölge müdürü tarafından verilen diğer görevleri yapmak. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Yol Müdürü (Demiryolu) Meslek Kodu : 1324.05

Meslek Ana Grubu : Yöneticiler

Meslek Alt Ana Grubu : Üretim Ve Uzmanlaşmış Hizmet Müdürleri

Meslek Grubu : İmalat, Madencilik, İnşaat Ve Dağıtım Müdürleri

Meslek Birim Grubu : Tedarik, Dağıtım Müdürleri Ve Benzeri Müdürler

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Bir cevap yazın 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *


%d blogcu bunu beğendi: