Zoolog Nedir ? Zoolog Ne İş yapar?

Zoolog Nedir ? Zoolog Ne İş yapar? Zoolog görev tanımı nedir? Zoolog nasıl olunur? Zoolog Meslek Kodu nedir? Kimler Zoolog olabilir? vb. sorulara cevap bulabileceğiniz bilgiler aşağıya çıkarılmıştır.

Zoolog Ne İş Yapar?: Hayvanların anatomik ve fizyolojik özelliklerini inceleyen ve onları özelliklerine göre sınıflandıran, çeşitli etmenlerin hayvanlar üzerindeki etkisini araştıran kişidir. Zoologlar araştırıcı veya uygulayıcı olarak görev yaparlar. Araştırıcı Zoologlar belli bir hayvan türü üzerinde uzmanlaşırlar.

Araştırıcı olarak çalışan Zoolog; Yeryüzündeki hayvanların yaşayışlarını, doğal ortamları içinde gözlem yolu ile inceler,

 – Hayvanların anatomik ve fizyolojik özelliklerini laboratuarlarda incelerler ve elde edilen verilere göre hayvanları sınıflandırır,

 – Hayvanların evrimini, fosilleri inceleyerek araştırır.

Uygulama alanında çalışan Zoolog;

– Çeşitli ilaçların hayvanlar üzerindeki etkisini deneysel olarak inceler,

– Tarımda böcekler ve diğer zararlı hayvanlarla mücadele yöntemleri geliştirir,

– Milli parklardaki hayvanlar için uygun ortamlar yaratılmasına çalışır,

– Gümrüklerde ülkeden dışarıya çıkarılmaya ya da yurt dışından getirilmeye çalışılan hayvan türleri konusunda görüş bildirir,

– Hastanelerde doku ve hücre incelemeleri yapar.

Zoolog Mesleğinde Kullanılan Araç Gereç Ve Ekipman

 – Laboratuar araç-gereçleri,

– Mikroskop,

– Ultrason santrifüj,

– Kimyasal maddeler,

– Elmas bıçak,

– Pusula,

– Bilgisayar,

– Fotoğraf makinesi,

– Ses alma cihazı,

– Arazide çalışıyorsa ortamına göre sandal, motor, balık ağları vb.

Meslek Kodu : 2131.07

Zoolog Mesleğin Gerektirdiği Genel Özellikler

Zoolog olmak isteyenlerin;

– Doğayı seven, canlılarla uğraşmaktan hoşlanan,

 – Meraklı ve iyi bir gözlemci,

– Fen bilimlerine özellikle biyolojiye ilgili ve bu alanda başarılı,

– Sabırlı, araştırmacı ve bilimsel meraka sahip kimseler olmaları gerekir.

Zoologların Çalışma Ortamı Ve Koşulları

Zoologlar laboratuvar ve açık havada çalışmalarını yürütürler. Laboratuvarlarda çalışma ortamı sıcak, hava çeşitli kimyasal maddelerin kokusuyla yüklüdür. Açık havada ise çalışma ortamı o anda bulunulan araziye göre değişmektedir. Zoologlar çalışırken biyologlarla, ziraat mühendisleriyle, veteriner hekimlerle, kimyagerlerle ve kimya mühendisleri ile iletişim halindedirler.

Zoolog Meslek Eğitimi Meslek Eğitiminin Verildiği Yerler

Biyoloji lisans eğitiminden sonra, yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamlayanlara Biyoloji Yüksek Lisans Diploması verildiğinden. Meslek eğitimine ait aşağıdaki başlıklarda yer alan bilgiler, “Zoolog Yüksek Lisans Diploması” verildiği döneme aittir. Mesleğin eğitimi yükseköğretim kurumlarının Fen Fakültesi ve Fen-Edebiyat Fakültesi, “Biyoloji” bölümünde verilmektedir.

Meslek Eğitimine Giriş Koşulları

Mesleğin eğitimine girebilmek için, – Lise veya dengi okul mezunu olmak, – YKS (Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı) kılavuzunda belirtilen giriş koşullarını taşımak. – Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programlarının; Dikey Geçiş Sınavı (DGS) Kılavuzunda belirtilen bölümlerinden mezun olanlar, ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı’nda başarılı oldukları takdirde “Biyoloji” lisans programına dikey geçiş yapabilirler.

Eğitimin Süresi Ve İçeriği

Ülkemizde zooloji alanındaki eğitim; lise mezunlarının Fen Fakülteleri ve Fen-Edebiyat Fakültelerinin Biyoloji bölümünde 4 yıllık lisans eğitiminde Zooloji anabilim dalını seçerek, sonrasında da bu alanda yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamladıklarında, zoolog olabilmektedirler.

Biyoloji lisans eğitiminde meslek dersleri ağırlıklı verilmektedir. Teorik ve laboratuvar çalışmalarının yanı sıra uygulama çalışmaları da yapılır. Uygulama çalışmaları arazi çalışmalarını da kapsar. İsteğe bağlı olarak staj vardır.

Eğitim Sonunda Alınan Belge-Diploma

Eğitimini başarı ile tamamlayanlara “Zoolog Yüksek Lisans Diploması” verilmektedir.

Zoologun Çalışma Alanları Ve İş Bulma Olanakları

Ülkemizde yalnız üniversitelerde bilimsel araştırmalar yapan öğretim üyeleri Zoolog unvanı ile çalışmaktadırlar. Özel çiftliklerde görev yapabilirler.

Eğitim Süresince Ve Eğitim Sonrası Kazanç Eğitim Süresince

Eğitim süresince, Yüksek öğrenim Kredi Yurtlar Kurumunca sağlanan kredi ile bazı kurum ve kuruluşlar tarafından verilen burs olanaklarından yararlanılabilmektedir. Bunun dışında lisans eğitimi esnasında herhangi bir ücret alımı söz konusu değildir. Yüksek lisans ve doktora gibi lisans üstü eğitim sırasında çalıştıkları kurumun yapısına göre ücret alabilmektedirler. Meslek eğitimi süresince alınan eğitim nedeniyle ödenen bir ücret bulunmayıp, lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) eğitim sırasında bu kişiler hangi kurum ve kuruluşta çalışıyorlarsa aldıkları ücret çalıştıkları işe göre değişmektedir.

Eğitim Sonrası

Zooloji alanında lisansüstü eğitimini tamamlayan kişiler; Üniversitelerde 2547 sayılı YÖK Kanununa tabi olarak çalışmaları halinde unvan ve derecelerine göre, Özel çiftliklerde görev yapıyorlarsa çalıştığı yerin ücret politikasına göre değişen ücretler alırlar.

Meslekte İlerleme Mesleki Eğitimde İlerleme

Zooloji anabilim dalı içindeki Anatomi, Sitoloji, Ekoloji, Embriyoloji, Genetik, Historoji, Parazitoloji, Sistematik ve Evrim gibi uzmanlık alanlarından birine ait lisansüstü eğitimini tamamlayan kişiler üniversitelerde görev almak isterlerse araştırma görevlisi sınavını kazanmak zorundadırlar. Bu şekilde göreve başlayan bir kişi doktora yapmışsa asistan doktor olarak göreve başlar ve yardımcı doçent, doçent ve profesör olarak meslekte ilerleyebilirler. Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans, doktora yapabilir, araştırma görevlisi olabilir ve akademik kariyer yapabilirler.

Zoolog Mesleğine Benzer Meslekler

Biyolog

 – Veteriner Hekim,

 – Ziraat Mühendisi (Su Ürünleri Bölümü).

 Ek Bilgiler Görev

İş organizasyonu yapar,

– Çevre koruma önlemleri alır,

– İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetleri uygular,

– Kalite Yönetim Sistemi kurallarına uygun çalışır,

 – Mesleki gelişim faaliyetlerinde bulunur.

I- KAYNAKÇA – Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Ana Bilim Dalı dokümanları, – Meslek elemanları, – Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

Photo Background vector created by rawpixel.com – www.freepik.com

Değerlendirme: 5 / 5.
Bir cevap yazın 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *


%d blogcu bunu beğendi: